0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Mucize Formül: 4 + 2 = Başarı

0

Mucize Formül: 4 + 2 = Başarı

Handan Dedehayır

Daha düne kadar iş lideri deyince, “devlet gibi” güçlü şirketleri yöneten muktedir, dokunulmaz ve ayrıcalıklı kişiler akla geliyordu. Onlar, liderlik konusunda çalışanların kahraman ilan ettiği, yetersiz liderlerden muzdarip şirketlerin gıptayla izlediği, gençlerin örnek aldığı kahramanlardı. Derken ne olduysa oldu, yaldız döküldü, sahtekarlıklar etrafa saçıldı. Hak etsinler etmesinler, liderlerin kamuoyuyla arası açıldı.

Bugün iş liderleri yeniden tanımlanıyor. Araştırmalar güçlü şirketlerin başarısının arkasında ne olduğuna ve liderlerin bu başarıdaki payına bir kez daha bakıyorlar. Liderliğin önemi yadsınamaz, ancak görülen o ki, yöneticinin önce yönetmeyi bilmesi ve liderlikle yöneticiliği harmanlaması gerekiyor.

Önce yöneticilik

Her gün sabahtan akşama yeni bir yönetim kavramının ortaya atıldığı, hevesle tüketildiği ve yenisi çıkınca eskisinin rafa kaldırıldığı ABD’de, bu ve benzeri düşünce ve kaygılar en yoğun yaşanıyor. Yine aynı ülkede ve iş dünyasına sürekli parlak fikirler üreten yönetimin tapınağı Harvard’da yapılan bir araştırma bu yönetim kuramlarını sorgulama amacı taşıyor.

Araştırmacılar, “Bir şirketin rakiplerini geride bırakması için en etkili yönetim teknikleri nedir?” sorusuna cevap aramışlar ve 200 (evet yanlış okumadınız, 200) adet yönetim tekniği belirlemişler. En kalıcı başarıların sahibi olan şirketlerin (bir başka deyişle; son on yılda yatırımcılarına sağladıkları getiriyi 10 kat artırmış olanlar) başarısında etkili olan yönetim tekniklerini araştırmışlar. Sonuçlar “şaşırtıcı” olmuş. Kırk yıllık temel yönetim tekniklerinin neden şaşırtıcı olduğunu anlamak zor. Belki de son 10 yılda liderlikle öylesine haşır neşir olduk ki, temel yönetim becerilerinin iş başarısındaki önemini gözardı ettik.

200 yönetim tekniğinden dördünün, evet yalnızca dördünün şirket performansında doğrudan etkili olduğu görülmüş. Diğer 196 sının etkisinin önemsiz olduğu saptanmış. Bu dört şaşırtıcı(!) özellik şunlar: Strateji, yürütme, kurum kültürü ve kurumsal yapı. İş başarısının dört yapıtaşına ek olarak, dört ikincil özellikten ikisinin iş başarısını olumlu etkilediği bulunmuş: Yetenek, liderlik, yenilikçilik ve şirket birleşmeleri. 4+2 formülünün sonuç vermesi için, değişkenlerden bir ya da birkaçını duruma göre uygulamak yetmediği, hepsine birden kararlılıkla özen göstermenin gerekli olduğu belirlenmiş.

Mutlak Dörtlü

Strateji: Müşterilerinizi ve şirketinizi iyi tanıyın ve stratejinizi bu bilgilerin üzerine kurun. Stratejiyi çalışanlarınıza, müşterilerinize ve paydaşlarınıza açık ve tutarlı bir biçimde aktarın. Piyasa koşulları, teknolojik yenilikler ya da hükumet politikalarına göre stratejinize ince ayar yapın.

Yürütme: Müşterilerinizin ihtiyaçlarına tutarlılıkla karşılık verebilmek için, işletim süreçlerinizi akışkan kılın. İsrafı önleyerek verimliliğinizi her yıl % 6-7 oranında artırın.

Kültür: Yöneticilerinize ve çalışanlarınıza, bireylere ve ekiplere performans standartlarını ödün vermeden uygulayın. Ücretleri belirli hedeflere bağlayın ve çıtayı her yıl yükseltin. Hedeflere ulaşmayanı ödüllendirmeyin. Şirket değerlerini sık sık tekrarlayın.

Yapı: Bürokrasiyi azaltan, işleri kolaylaştıran hızlı, esnek ve yassı bir yapı oluşturun. Bölümler arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini engelleyen sınırları kaldırın. Üst yönetimin parıltısına değil, orta kademe yöneticilerin ve çalışanların adanmışlığına ve buluşçuluğuna bakın.

Seçme İkili

Yetenek: Parlak yöneticileri elde tutmak için en kaliteli eğitimlerden geçirin. Heyecan verici ve zorlayıcı görevler verin. Yıldız yaratmanın, yıldız transfer etmekten daha düşük maliyeti olduğunu unutmayın.

Liderlik: Başarılı şirketlerin liderleri işlerine gönülden bağlıdır. Cephede yer almayı sever, her türlü insanla güçlü ilişki kurarlar. Fırsatları rakiplerden önce yakalar, sorunlara erken müdahale ederler.

Yenilikçilik: Çığır açan yeniliklerle sektörünüze yön verin. Eski ürünlerinizi çöpe atmaya hazır olun. Yalnızca ürün geliştirme süreçlerini yenilemekle yetinmeyin, bütün süreçleri yeni teknolojilerle güçlendirin.

Birleşme ve ortaklıklar: Yalnızca mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirecek ve temel gücünüzü tamamlayacak yeni iş alanlarına girin. Her iki tarafın da yeteneklerini de seferber eden ortaklıklar kurun.

Kaynak:
Nohria, N., W. Joyce, B. Roberson. What Really Works, Harvard Business Review Onpoint Article, 2003

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.