Yetki Devri ve Delegasyon Nedir? Nasıl Yetki devri verilir?

0

Yetki Devri ve Delegasyon Nedir? Nasıl Yetki devri verilir?

Yönetim ve organizasyon süreçlerinin en önemli kavramlarından biri de yetki devridir. yetki devri nedir? Delegasyon nedir?

Yetki devri, bireylerden oluşan bir grup tarafından kararlar alındığı zaman, bir sonraki adım kimin, neyi, ne zaman ve hangi standartta yapacağının belirlenmesidir.

‘’Delegasyon bir personel için, motivasyon, tecrübe, takım olma duygusu, bir işin üstesinden gelip yetkinliklerini gösterebilme fırsatıdır’’

İşletmelerin en temel ve belirgin fonksiyonlarından biri eleman seçimidir. Bu konunun taşıdığı önem, kurumun devamlılığını sağlayacak personelin seçilmesinin kurum için taşıdığı önemden kaynaklanır. Gerçekten de kurumun amaçlarını gerçekleştirecek elemanların bulunması, özelliklede başarılı bir delegasyon için nitelikli elemanların ihtiyacı, üst düzey yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını astlarına devredebilmesi için doğru kişiyi, doğru işte çalıştırmaktır. Görev ve sorumluluklarını belirlerken çalışanlardan yetkinlikleri dışında yetki devri yapılmamalıdır. 

Delegasyon, sonuç elde etmek için sorumlulukların paylaşım sürecidir. Liderler, ulaşılacak en yüksek hedefi ve eldeki kaynakları belirlerler. Bu esnada aksiyon planını paylaşırlar ve o plan üzerine ekipleriyle birlikte çalışırlar. Bu modülü tamamladıktan sonra, bir yandan güvenilirliği ve denetimi sağlarken, diğer yandan da değerli, takım üyeleri yetiştirmek ve geliştirmek için delegasyon sürecinin gerekli adımlarını sergilerler.

Sonuç olarak delegasyon için,

  • Nitelikli, uzman ve doğru personel seçmek,
  • İyi bir takım kurup, takımı oynatmak,
  • Görev ve sorumlulukları belirlemek,
  • Yetki vermek,
  • Denetlemek,
  • Başarıyı kutlamak,

Bunlara bağlı bir sonuç çıkartırsak; delegasyon üst düzey yönetici için, liderlik ve koçluk gibi özelliklerini kullanıp görev ve sorumlulukları astlara devretmesi, dünyada satın alınamayacak tek şey olan zamanı yöneticiye kazandırır.

Delegasyon bir işletme için de; personel ve üst düzey yöneticiler için alınan ve verilen sorumlulukların, işletmeyi kendi işletmeleri gibi görüp çalışmalarını, başarılarından dolayı haz almalarını, iş doyumuna ulaşmalarını ve işe devamsızlığı ortadan kaldırmaktadır.

Delegasyon Nedir

İngilizce “delegation” kelimesinden gelen ve dilimizde de delegasyon olarak artık yerleşen kelime “bir başka kişiye, o iş için sahip olduğumuz sorumluluğu sürdürerek o işin yapılmasını devretme eylemidir”. Yani işi yapılması için bir başkasına vereceğiz ama tamamen sorumluluklarımızı ona attığımızı düşünmeyeceğiz, gene kontrol edecek ve desteğimizi sürdüreceğiz. En önemlisi de bu eylemin gerçekleşmesi sırasında bazı adımları doğru uyguladığımızdan emin olacağız.

Klasik yöneticilik anlayışından çağdaş yöneticilik anlayışına geçilmesi ile beraber, ilgi odağı da işten bireye kaydı. Bu süreçte “yetkilendirme” ve “delegasyon” gibi önemli kavramlar da ön plana çıktı. Günümüzde etkin yöneticilik için gereken en önemli niteliklerden bir tanesi, delegasyon becerisi. “Başkalarının aracılığıyla sonuçlar almak” olarak tanımlanabilen yöneticilik, görev ve sorumlulukları ekibinize etkin biçimde delege etme gerekliliğini de beraberinde getiriyor.

Delegasyon, bütün yöneticiler için zordur. Çünkü yetki devri, etkili motivasyonu, hedef saptamayı ve liderliği içerir. Başarılı yetki devrinde üç temel öğe vardır:

  • Görevlerin uygun tahsisi
  • Sorumluluğu başarmada yeterli yetki devretme
  • Yetki-sorumluluk denkliğinin sağlanabileceği ve sorumluluğun yürütülebileceği örgütsel iklimi oluşturma,

Yukarıdaki bu üç öğe yerine getirilmedikçe devir prosesi etkili olmayacaktır.

Delegasyonu yetki ve kısmen sorumluluk devri olarak görmek gerekir; ancak sorumluluğun tamamı yönetici tarafından hiçbir zaman tümüyle çalışana devredilemez, nihai sorumluluk her zaman yöneticidedir.

Yöneticilik eğitimine ait referanslarımız

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.