Osmanlı Devletinden Bağımsızlığını Kazanan İlk Devlet Hangisidir?

0

Osmanlı Devletinden Bağımsızlığını Kazanan İlk Devlet Hangisidir?

Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bilgiler, Osmanlı Devletinden Bağımsızlığını Kazanan İlk Devlet Hangisidir? Yunanistan (1829-edirne Antlaşması)

Osmanlı İmparatorluğu Hakkında Bazı Bilgiler

Osmanlı İmparatorluğu veya Osmanlı Devleti, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bir devlet. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrikaya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu halini almıştır. En geniş sınırlarına 1683 yılında ulaşmıştır.

Osmanlı devletinde Şura-yı Devlet denen kurumun bugünkü karşılığı nedir? cevap Danıştay

Osmanlı Devletinde resmi tarihçilerin dışında tarih yazan kişilere ne ad verilirdi? cevap Müverrih

Osmanlı Devletinde Kaç Padişah Hüküm Sürmüştür? cevap 36

Osmanlı Devletinde Üst Düzey Devlet Yetkililerinin Vekili Veya Yardımcılarına Ne Ad Verilir? cevap Kethüda

Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayunda yazı işlerini yürüten kâtiplerin başkanı kimdir? cevap Reisül Küttab

Osmanlı Devletinde İlk Şeyhülislamı Kimdir? cevap Molla Fenari

Osmanlı Devletinde başarılarıyla dikkat çektiği kadar babasını zorla tahttan indirmesiyle de maruf tek padişahtır. Kimdir bu Osmanlı padişahı? cevap Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Devletinde Mühr-ü Hümayunu kim kullanmaktaydı? cevap Padişah

Osmanlı Devletinde Mühr-ü Hümayunu kim kullanmaktaydı? cevap Padişah

Osmanlı Devletinin ilk başkenti neresidir? cevap Bursa

Daha fazla Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Yazıları

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.