0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gıda Güvenliği Konusunda Kırk Yıl Öncesinden İyi Değiliz!

0

Avrupa Birliği-nin tanıtımına, AB uyumu konularına  ilişkin içerikli yayınlanan; Avrupa Vizyonu isimli programda Gıda Güvenliği konusu tartışıldı. Programda Gıda güvenliği konusunda AB uyumu  ve mevcut durum değerlendirmesi yapıldı. TRT 2 de 28 Haziran 2006 Çarşamba günü akşamı saat 21:00 de başlayan ve bir saat süreli Canlı olarak yayınlanan programa TVHB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Mustafa Altuntaş, AB Genel Sekreterliğinden Tarım ve Balıkçılık Daire Başkanı Fatma Can, Ekonomi ve Finans Daire Başkanı ile Hacettepe Üniversitesi Gıda mühendisliği Bölüm Başkanı konuk olarak katıldı.

Altuntaş, programda yaptığı değerlendirmede; Gıda güvenliğinde hayvansal gıdaların % 90lık riske sahip olduğunu, bu nedenle gıda güvenliğinin sağlanmasının veteriner kontrol sisteminin etkin çalışmasına bağlı olduğunu,AB de 2004 yılında hazırlanan ve 2006 yılında uygulamaya konulan yeni hijyen paketinin iki ana unsur içerdiğini, bunlardan birincisi gıdanın sağlıklı ve güvenilir olmasından doğrudan üreticisinin sorumlu olduğunu, çalışan elemanların muhatap ve sorumlu tutulmadığını, diğer hususun ise gıda denetimlerinin resmi bir işlem olduğu, resmi denetimden geçmeyen bir ürünün insan tüketimine ve ticarete konu edilemeyeceği esasıdır. Bu denetim sisteminin oluşabilmesi için ise merkezi veteriner ve gıda otoritesinin olması, bunun taşra teşkilatının bulunması, denetimleri yapacak resmi veteriner hekimlerin merkezi otoritenin yetkileri kullanarak kontrolleri yapmaları söz konusudur. Ülkemizde 1984 yılında oluşturulan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yapılanması yetkililerin sorumsuz, mesleki sorumluluğu olanların ise yetkisiz olduğu bir yapı meydana geldiğini, bu yapı ile veteriner hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. 2004 yılında yetkilerin tek elde toplanmasına müspet yaklaşılırken yetersiz ve yanlışlarla dolu çıkan 5179 sayılı gıda yasası AB uyumundan uzak olduğu gibi gıdada denetimsizliği yasal hale getirmiştir. AB ye satılacak balıklar veteriner hekim kontrolüne tabi iken yurt içi tüketim için böyle bir mecburiyet yoktur, İhraç edilmek için kesim yapılan kesimhanelerde resmi veteriner hekim kontrolü var, yurt içi tüketim için yoktur  dedi.Yaptığı son değerlendirmede ise gıda güvenliği ve veteriner kontrol sistemi açısından Türkiye AB ye yöneldiği 1964 yılına göre daha iyi durumda olmadığı, o zaman için AB ile aradaki fark bugün için çok fazla oranda açılmış durumdadır. Ancak bunlar düzeltilemeyecek hususlar değildir.  Bunun için gecikilmeden veteriner hizmetleri merkezi otoritesi ve taşra birimleriyle yeniden oluşturulmalı ve etkin veteriner kontrol sistemi kurulmalıdır. Bu sadece AB ye giriş sorunu değildir, gıda satabilmenin temel şartıdır aksi halde ürettiğimiz gıdaları kendi iç piyasamıza dahi veremez hale geleceğimizi vurguladı.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.