0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Gıdayı AB Standartları Zorlayacak

0

Taslakta Şunlar Öngörülüyor
Kanunun amacında; gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin hususlarda düzenleme yaparken, insan sağlığı, tüketici menfaatleri yanında, -hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve çevrenin korunması gibi AB direktiflerine yer verildi.

Özellikle tasarı, gıda güvenliği olmak üzere, gıdanın yönetimi ile ilgili genel ilkeleri, gıda güvenliğine doğrudan veya dolaylı olarak etkisi olan konularda yapılması gerekenleri belirleyerek, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemenin üretimi, işlenmesi ve dağıtımıyla ilgili tüm aşamaları, halkın gereği
gibi beslenmesinin sağlanmasını, gıda güvenliği ve kalite özelliklerine ilişkin hususların tespit edilmesini kapsayacak. Buna ek olarak AB standartlarına uygun olarak “su” da artık gıda tanımı kapsamına bu yasa ile alınacak.

AB Direktifleri Doğrultusunda:
• Güvenli olmayan gıda pazara sokulmayacak

• Gıda, insan sağlığına zararlı olması ve tüketimine uygun olmaması halinde güvensiz kabul edilecek

• Gıda’nın sağlıklı olup olmadığı sadece insan üzerinde hemen veya kısa vadede etkisiyle değil aynı zamanda uzun vadede toksit etkileri ile belirlenecek

• Bir serinin yada partinin bir kısmı güvensiz olarak tespit edilirse ve geri kalan için güvenliği olduğu ispatlanamıyorsa o parti ticari ürünün tamamı güvensiz sayılacak

• Gıda mevzuatı hükümlerine uygun olduğu halde, ürünün güvenli olmadığına dair şüphelenmeyi gerektiren nedenlerin bulunması durumunda, bakanlık, o ürünün piyasaya sunumuna sınırlamalar getirecek.uygun önlemleri alacak veya ürünü piyasadan geri toplatacak

• Tüm benzer gıda maddeleri ile aynı özelliklere sahip olduğu halde gıda maddesinin özel karakteristiklerine sahip olduğunu bildiren veya ima eden ifadeleri ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini de içeremeyecek.

AB KDV Ödemelerinde Uzlaşma Arıyor
AB Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıya göre, AB üyesi ülkenin bir şirketi ticari faaliyetlerini nerede yürüttüğüne bakılmaksızın yerleşik olduğu ülkede KDV ödeyecek. Ayrıca her bir firma bütün Avrupa içinde bir tek vergi numarası kullanacak. Tartışılması önerilen konulardan biriside KDV’nin üreticin ülkesinden değil tüketicinin ülkesinden alınmasına yönelik olacak. Ancak sınır aşan televizyon hizmeti sunan birçok ülke avantajlı vergi gelirlerini kaybetme korkusu ile tasarı hakkında endişelerini dile getirdi. Vergilendirme konusu kendi vergi gelirlerini ve avantajlarını kaybetmek istemeyen bakanlar arsında, her zaman tartışma yaratan konu olmaya devam ediyor. AB vergi komiseri László Kovács iç pazarda canlılığı artıracağı düşüncesiyle tasarının faydalı olacağını vurguluyor. AB Liderleri toplantısında ayrıca Slovenyanın 13. ülke olarak eurozone’a katılması da tartışılacak. Slovenya’nın 1 Ocak 2007’de Euro kullanıma geçmesine ilişkin talebi, daha önce olumlu karşılanmıştı. Yinede konuyla ilgili karar Liderler Zirvesinde son olarak karara bağlanacak.

Devlet Destekli Sigorta AB sürecinde Tarımda Uygulanacak
Devlet destekli tarım sigortaları uygulaması, çiftçilere ilk poliçeler dağıtılarak Ankara’da başlatıldı. AB üye ülkelerinde yapılan incelenmeler sonucunda oluşturulan sistemde, primlerin yarısını devletin karşılayacağı bir sigorta havuzu oluşturulacak. Tarım Bakanlığı bütçesinden bu program için 200 milyon YTL-lik kaynak ayrılmış durumda. Özellikle prim bedelleri ürün bedeliyle karşılaştırıldığında çok önemli rakamlar olmayacak bu da çiftçinin sigorta yaptırma oranını artıracak. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in toplantıda verdiği bilgiye göre 100 dekar buğday ekili toprağı olan çiftçinin sigorta priminin 150 ile 850 YTL arasında değişeceğini ve bunun yarısı bakanlıkça ödenecek. Yine sığır başına prim miktarının ise 75 ile 300 YTL arasında değişeceğini, 10.000 YTL hasılat beklenen bir meyve bahçesinin prim miktarının ise 400 ile 1000 YTL arasında olacağını, bunların yüzde 50-sini de yine bakanlığın ödeyeceğini bildirildi. Sigortadan faydalanmak isteyenlerin öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi-ne kayıtlı olması, önsoy ve soykütüğü kayıtlarının güncel olması gerekiyor. 

Kaynak: www.ekocerceve.com

21/06/2006

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.