0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

ISO 2200 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

0

 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Özlem TEKİNARSLAN
Ziraat Mühendisi

ISO 22000 tarıma yönelik ihtiyaçlar ile gıda imalatçılarına, üreticilerden toptancı ve perakendecilere, paketleme ve üretim malzemeleri üreticilerinden, ulaşım ve temizlik servislerine kadar gıda tedarik zinciri içinde yer alan tüm direkt ve dolaylı operatörlere uygulanabilen bir standart olarak yayımlanmıştır.

Standard tüketim aşamasına kadar gıda tedarik zincirinde güvenliği sağlayan ve tüm ilgili kısımlarla interaktif iletişimi sağlayan; kontrol otoritesi, yönetim sistemi, süreç kontrol, Codex Alimentarius koşullarına uygulanmış HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) ilkeleri ile GMP (İyi İmalat Uygulamaları) gibi zorunlu programlar, zarar verici etken takibi, temizleme, dezenfeksiyon prosedürleri gibi birçok konuyu kapsıyor.

ISO 22000 standardının bütün şartları geneldir. Gıda zinciri içerisinde çalışan türü, büyüklüğü ve sağlanan ürünü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

Bu program, gıda üretim zincirindeki, gıda firmaları yanında, gıda zincirinin bir veya daha fazla basamağını içeren kuruluşlar;
>
Hammadde tedarikçilerinde

> Hayvan yemi üreticilerinde

> Gıdayla temas eden ambalaj üreticilerinde

> Gıda makineleri üreticilerinde

>Tohum Üreticileri,

>Çiftçiler,

>Katkı Üreticileri,

>Gıda Üreticileri,

>Perakende ve gıda hizmeti veren işletmelere taşeron olan kuruluşlar,

>Gıda ve yemek hizmetleri,

> Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar

>Gıda sektörüne hizmet sağlayan temizlik kimyasalı üreticilerinde 

>
Gıda güvenliği yönetim sistemi kurulması, uygulanması, iyileştirilmesi, denetimi ve izlenmesinden sorumlu çalışanlar ve  gıda güvenliği (HACCP) sorumluları.

Gıda işyerleri, HACCP-gıda güvenlik sistemi kurmaya başlamadan önce, bu ön koşul kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmeliler ve eksikliklerini giderdikten sonra HACCP sistemini ön koşulların üzerine inşa etmeliler.

Ön koşullar; aşağıdaki konulardaki, gıda işyerinin uyması gereken “minimum” şartları belirler:
• Gıda işletmesinin genel hijyeninin nasıl olması gerektiği,

• Gıda işletmesinin alt yapı ve ekipmanlarının nasıl olması gerektiği,

• Gıda işletmesinde çalışanların sağlık durumu, kontrolleri ve almaları gereken minimum eğitimlerin ne olduğu,

• Temizlik ve dezenfeksiyon (sanitasyon) kuralları, haşere kontrol

• Müşteriyi bilgilendirme ve müşteri şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve ürün geri çağırmanın nasıl olması gerektiği ve etiketleme bilgileri

• Kullanılan ölçüm cihazı ve ekipmanlarının kalibrasyon ve doğrulamaları. Ayrıca makine-ekipmanın bakımı

• Gıda işyerinde kullanılan suyun, buzun ve havanın nasıl olması gerektiği

Kaynak: www.tarimsalpazarlama.com

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.