Depo Eğitimi

İnşaat Teknik Terimleri ve Anlamları

0

İnşaat Teknik Terimleri ve Anlamları

İnşaat sektöründe kullanılan bazı terimlerin anlamlarına aşağıda görebilirsiniz.

ADERANS Yapışma, bağlanma
ABSORBSİYON Emme, absorbe etme
AGREGA Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı
APLİKASYON Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme
ASMOLEN Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.
ASMOLEN DÖŞEME Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme
ATAŞMAN Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi
BETON Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi
BRÜTBETON Çıplak, düzgün yüzeyli beton
AKS İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık
ALİYNMAN Hizaya getirme, aynı eksene getirme
ALKALİ AGREGA REAKSİYONU Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay
ANKASTRE Bir ucu sabit kiriş, gömme
APSİS Yatay koordinat
ARTER Ana yol
BALAST 40-110 mm çapında kırmataş
BAYPAS Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme
BEKO Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör
BİMSBETON Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton
BİRİM AĞIRLIK Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer
BLOKAJ Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması
BORDÜR Kenar taşı
BRANŞMAN Bağlantı kolu
ÇİÇEKLENME Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler
DANSİTE Yoğunluk
DEŞARJ Boşaltma
DEVER İç eğim
DİLATASYON Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık
DOZ Bir karışıma girmesi gereken miktar
DOZAJ Ayarlama, düzenleme
DURABİLİTE Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım
EKSKAVATÖR Kazma ve yükleme makinası
ELASTİSE MODÜLÜ Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer
ETÜT Ön çalışma
FAY Yer kırığı, yer çatlağı
FİLLER 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz
FİNİŞER Serme ve sıkıştırma makinası
FİRKETE U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri
FORE KAZIK Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık
GABARİ Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik
GAZ BETON İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton
GERBER KİRİŞİ Oynaklı (mafsallı) kiriş
GRONÜLOMETRİ Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm
GROBETON Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton
HARÇ Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi
İNTEGRAL Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği
İNCELİK MODÜLÜ Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir. incelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100
İSTİNAT DUVARI Dayanma duvarı
KAPİLER BOŞLUK Kılcal boşluk
KARKAS İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi
KAROT Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek
KAVİTASYON Su yapılarında rastlanan oyulma olayı
KAYAR KALIP Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp
KLİNKER Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün
KOMPAKT Sıkı, katı, yoğun
KONSOL 1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça 2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi
KOROZYON Kimyasal aşınma
KÜR Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması
LENTO Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş
LİMİT Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram
LODER Yüklenici, kepçe
LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri
MAFSAL Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi
MASİF 1- Kaplama ya da doldurma olmayan 2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan
MESNET Destek
MERTEK Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar
MICIR 4-32 mm dane çaplı kırmataş
MOLOZ Yapım yıkım artığı
MOMENT Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi
NERVÜR Diş, damar, kaburga
NERVÜRLÜ DÖŞEME Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme
NERVÜRLÜ ÇELİK Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik
NİVELMAN Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi
PARAPET Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları
PERMEABİLİTE Geçirgenlik
POISSON ORANI Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı
POROZİTE 1- Gözeneklilik 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı
POZ Kalem, çeşit
PREFABRİKASYON Önyapım, ön üretim
PREKAST Önceden dökülmüş
PRİZ Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi
PUZOLAN Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak
RADİJENERAL Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel
RETORDER Geciktirici
RİJİT Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan
ROTARİ Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası
RÖTRE Büzülme
SEGREGASYON Ayrışma
SEPTİK (ÇUKUR) Sızdırmaz çukur
SLAMP Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması
SOĞUK DERZ Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik
SÖMEL Temel pabucu
STATİK 1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan 2-Dengeli
ŞAPO Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir
ŞÖNT (BACA) Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi
ŞÜT Düşme, akım hızını
TABLİYE Döşeme plağı
TAŞERON Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı
TRAS Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf
TUVENAN Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzmesi
TÜREV Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı
UNİFORM Tek biçim homojen eş dağılmış
VAKUMLU BETON Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beto
VİBRASYON Titreşim
VİZKOZİTE Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.