0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

0

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

İngilizceden türkçeye teknik terimlerin anlamları aşağıdadır.

Offset Kaçıklık, sapma, yerinden kaçma
Oil Yağ
Oil bath Yağ banyosu
Oil screw gun Vidalı yağ pompası
Oil tempered Yağda tavlanmış
Open-die forging Açık kalıpla dövme
Open-end wrench Açık ağız anahtar
Open-hearth furnace Siemens-martin fırını
Operation İşlem
Ore Cevher
Oriented structure Yönlendirilmiş yapı
Oxidation Oksitlenme, paslanma
Oxy-acetylene welding Oksijen kaynağı
Oxy-acetylene welding Oksijen kaynağı, asetilen kaynağı
Pack rolling İki kat metal folyoyu bir arada haddeleme
Panel Pano, tablo, şalter veya kontrol saatleri panosu; plaka
Parallel file Düz eğe
Parkerizing Parkerleme
Pattern Model (dökümcülükte)
Pattern allowance Kalıp payı
Peening Bilya püskürtme ile toklaştırma veya yüzey işleme
Pellet Topak
Penetration Girinim, penetrasyon
Percussion press Vurgu presi
Perforating Delikleme
Permeability Geçirgenlik
Pickling Pas vs. Temizleme banyosu
Piercing Delme (Mannesman metodu)
Pig iron Pik demir
Pin Pim, perno, muylu, şiş, iğne
Pincers Kerpeten, kıskaç, pense
Pinion Küçük dişli
Pipe Boru
Pipe welding Boru kaynatma
Pipe wrench Boru anahtarı
Pit molding Kuyu dökümü
Pitch Hatve, vidanın her dişte ilerleme miktarı, iki diş arasındaki uzaklık, adım
Pitch circle Diş açıklığı dairesi, bölme dairesi (dişlide)
Plain milling cutter Silindirik freze bıçağı
Plain milling machine Düz freze tezgahı
Planer Planya
Planetary gear Gezegen dişli, gezer dişli, planet dişli
Planetary milling machine Gezegen başlı freze tezgahı
Plant Fabrika, tesis, atölye
Plasma spray forming Plazma spreyi ile şekillendirme
Plastic Plastik
Plasticity Plastisite
Plate Levha, plaka
Plating Kaplama
Pliers Pense
Ploughing force Sürtme kuvveti, kazma kuvveti
Plug Tapa, tıkaç, elektrik fişi
Plug gage Delik mastarı
Plumber Tesisatçı
Pneumatic gage Havalı mastar
Pneumatic hammer Havalı tokmak
Pneumatic rammer Havalı (pnömatik) şahmerdan; basınçlı hava tokmağı
Point angle (drills) Uç açısı
Pointer Gösterge, ibre
Polishing Parlatma, polisaj
Porosity Gözeneklilik
Powder metallurgy Toz metal bilimi
Precipitation hardening Çökelterek sertleştirme
Precision Doğruluk
Press Pres, cendere, presle basma
Press brake Makas pres, Apkant pres
Press forging Presde dövme
Pressing Presle şekillendirme, presle basma işlemi
Process Süreç
Producer goods Üretim malları
Product Ürün
Product life cycle Ürün hayat çevrimi
Production Üretim
Production system Üretim sistemi
Profiling machine Kopya tezgahı
Progressive die Adımlı (basma, delme vs.) Kalıbı
Project shop Sipariş usulü üretim yapan atelye
Prototype İlk örnek, numune, prototip
Protractor Açı ölçer
Puller Çektirme
Pulley Kasnak, makara
Punch Zımba
Punching Zımba ile delme, presle delme
Quality control Kalite kontrol
Quantity Miktar, nicelik
Quench hardening Su verme sertleştirmesi
Quenching Su verme
Quick return mechanism Vargel mekanizması
Rack Kremayer dişli
Ram Şahmerdan tokmağı, pres kütüğü
Rammer Şahmerdan
Raw Ham, işlenmemiş, tabii
Reamer Rayba
Reaming Raybalama
Recess Oluk, oyuk, girinti
Recrystallization Tekrar (yeniden) kristalleşme
Red hardness Kızıl sertlik
Refractory Sıcağa dayanıklı
Reinforce Takviye etme, kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
Relief angle Freze bıçağının arka yüzü ile kesilen parça arasındaki açı
Remote control Uzaktan kontrol
Removable pattern Sökülebilir model
Repeatibility Tekrarlanabilirlik
Required force Gerekli kuvvet
Required power Gerekli güç
Residual stress Artık gerilme
Resin Reçine, akındırık
Resistance welding Direnç kaynağı
Retaining ring Tesbit segmanı, tesbit bileziği
Revolver head Döner kafa, döner başlık
Rigid Esnemez
Ring Bilezik, halka, piston segmanı
Ring gage Yüzük mastar
Riser Oluk
Rivet Perçin
Riveting Perçinleme
Rod Çubuk, kol
Roll bending Merdaneli bükme, silindir makinesinde şekillendirme
Roll extrusion Haddeli extrüzyon
Roll forging Dövme merdanesinde şekillendirme, merdaneli dövme
Roll forming Roll form işlemi, (makaralı bükme?)
Roll straightening Merdaneli sac düzeltme
Roller Merdane, rulo, silindir
Roller bearing Makaralı yatak
Rolling Haddeleme
Rolling mill Hadde makinesi
Rotary piercing Dönerli delme, kesme, koparma
Rotation Dönme, bir eksen etrafında dönme, rotasyon
Roughing cut Kaba işleme
Roughing teeth (for broach) Kaba kesme ağızları
Roughness Pürüzlülük
Round file Yuvarlak eğe
Rubber Lastik, kauçuk
Rubber tooling Lastik kalıp
Running fit Döner alıştırma, oynar alıştırma
Run-out Salgı
Rupture strength Kopma dayanımı
Rust Pas, paslanma

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.