0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

0

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

İngilizceden türkçeye teknik terimlerin anlamları aşağıdadır.

Gage (or gauge) Mastar, ölçü, birim, gösterge, ölçü aleti
Gage block Johnson mastarı
Galvanizing Galvanizleme
Gang drilling Machine çok milli delme tezgahı
Gasket Conta
Gasket ring Conta bileziği, salmastra bileziği
Gate Aralık, kapı
Gear Dişli
Gear train Dişli düzeni; birbirine geçmiş müteaddit dişli tertibatı
Gear-cutting machine çarklara diş açma makinesi
Girder Kiriş, payanda, putrel, kuşak
Goggles Kaynakçı gözlüğü
Grain Tane
Grain size Tane büyüklüğü
Graphite Grafit; saf ve yumuşak karbon
Gravity sintering Ağdırmalı külçeleme
Gray cast iron Kır dökme demir
Grease Gres yağı
Grease gun Gres pompası
Grinding Taşlama
Grinding machine Taşlama tezgahı
Grinding wheel Zımpara taşı, taşlama taşı
Grinding wheel dresser Zımpara taşı düzelticisi
Grindstone Bileyi taşı
Grit Maden talaşı, maden kırıntısı; iri taneli kum
Group technology Grup teknolojisi
Grub screw Yarık başlı makine vidası, saplama vidası
Guerin process Gürin yöntemi, Lastikle şekillendirme
Gun drill Namlu matkabı
Hacksaw blade El testere bıçağı
Hacksaw machine Kollu testere makinesi
Hammer Çekiç
Hand milling machine El freze tezgahı
Hardenability Sertleşebilme
Hardness Sertlik
Headstock Tornada başlık tarafı, torna aynası, torna feneri, tahrik tertibatı
Heat treatment Isıl işlem
Heat treatment Isıl işlem
Helical gear Helis dişli
Helical spring Helezoni yay
Helix angle Helis açısı
Herringbone gear Çavuş dişli
High speed steel Hava çeliği, yüksek hız çeliği
High-energy-rate forming Yüksek enerjili şekillendirme
Hobbing Azdırma
Hold-down force Baskı plakası yükü
Honing Honlama, ince taşlama, parlatma, bileme
Horn press Mahmuzlu pres
Hose Hortum
Hot spinning Sıcak sıvama
Hot working Sıcak işleme (şekillendirme)
Hub Göbek (kasnak, dişli vb. Göbeği)
Hubbing Istampa ile basma
Hydraulic press Hidrolik pres
Hydraulic shaper Hidrolik vargel
Hydroform process Hidroform yöntemi
Hydrostatic extrusion Hidrostatik ekstrüzyon
Hypoid gear Hipoid dişli
I-beam I profilli demir, ı-kirişi
Idler gear Avara dişli
Impact Çarpma, darbe, şok
Impact extrusion Darbeli Ekstrüzyon
Impression-die forging (Kapalı kalıpla) Hassas dövme
Impurity Pislik, kir, yabancı madde
Inclined press Eğik pres
Indentation Çukuriz
Independent chuck Çeneleri ayrı sıkılır ayna, mengeneli ayna
Independent variable Bağımsız değişken
Index head Bölümlü başlık
Indicator Gösterge, sayaç
Indirect extrusion Endirek (Dolaylı) ekstrüzyon
Induction hardening Endüksiyonla sertleştirme
Ingot İngot, külçe
Injection molding Enjeksiyon kalıplama, enjeksiyonlu kalıplama,
Inserted tooth cutter Değişebilir ağızlı çakı, çanak freze
Inspection Kontrol, muayene
Instability Dengesizlik
Installation Yerine takma, kurma, montaj, tesis
Instrument Alet, cihaz, ölçü aleti
Insulation İzole, yalıtma, tecrit etme
Interference fit Sıkı geçme, temaslı alıştırma
Intermediate anneal Ara tavlama
Internal grinding İç silindirik taşlama
Investment casting Hassas döküm
Ironing Ütüleme, incelterek çekme
Isothermal forming İzotermal (eş-sıcaklıklı) şekillendirme
Jack Kriko
Jam Nut kontra somun, sıkıştırma somunu
Jaw Çene, mengene veya ayna çenesi
Jig Delme kalıbı
Jig borer Hassas oyma tezgahı
Job İş, sipariş
Job lot production Parti imalatı, karışık mal imalatı
Job shop operation Sipariş atelyesi
Joining Birleştirme, montaj
Joint Eklem, mafsal, oynak yeri, ek yeri, bağlantı, tesbit yeri
Journal bearing Kaymalı yatak
Key Kama
Key seat Kama yatağı
Keyway Kama yuvası, kama oluğu
Killed steel Söndürülmüş çelik
Knob Topuz, tokmak, düğme
Knuckle joint Press mafsallı pres
Knurled nut Tırtıllı somun, tırtıllı el ayar somunu
Knurling Tırtıl çekme
Knurling too L tırtıl çekme aleti
Labor (or labour) İş, işçilik
Land Faz
Lap joint Bindirmeli bağlantı
Lap welding Bindirmeli kaynak, iki parçayı üst üste bindirerek yapılan kaynak
Lapping Parlatma, lepleme
Lap-welding Bindirme kaynağı
Lateral Yanal
Lathe Torna
Lead Kurşun
Lead screw Vida açma mili (tornada)
Lean production Düşük maliyetli imalat
Leather Deri
Lever Levye, kol, manivela, kumanda kolu
Linkage Bağlantı, mekanizma, düzen
Linked-cell shop ?
Lip angle Kenar açısı
Live center Döner punta
Lock nut Kontra somunu
Longitudional Boyuna, uzunlamasına
Lubricant Yağlama maddesi
Lubricating gun Yağ tabancası
Lubrication Yağlama
Lubricator Yağdanlık, gresörlük
Luder’s bands Luder bantları, sac yüzeyindeki derin olmayan kırışıklıklar
Machinability İşlenebilirlik
Machine Makine, tezgah
Machine bed Tezgah gövdesi
Machine frame Tezgah gövdesi
Machine molding Makineli kalıplama
Machine screw Makine vidası, civata başlı vida, somunlu vida
Machine shop Atelye, işlik
Machine tool Takım tezgahı
Machining Talaşlı imalat, talaş kaldırma, işleme
Machining time İşleme zamanı
Magnet Mıknatıs
Magnetic chuck Mıknatıslı ayna
Maintenance Bakım
Malleable Dövülgen
Malleable iron Dövülgen demir
Mandrel Mandrel, malafa, torna punta veya matkap başlığı
Mannesmann mill Dikişsiz boru haddesi, Mannesman haddesi
Manual Elle işleyen, elle çalıştırılan; el kitabı
Manufacturing İmalat
Manufacturing engineer İmalat mühendisi
Manufacturing process İmal usulü
Manufacturing processes İmal usullleri, imalat yöntemleri
Manufacturing system İmalat sistemi
Margin (drills) Faz, zırh
Martensite Martensit
Mash seam weld Ezme dikiş kaynağı
Masking Maskeleme
Mass production Seri imalat
Material Gereç, malzeme
Measurement Ölçme, ölçü
Measuring İnstruments ölçme aletleri, ölçme cihazları
Mechanical press Mekanik pres
Mechanism Mekanizma, tertibat
Medium fit Orta sıkı alıştırma, tatlı alıştırma, tatlı geçme
Mesh Tel örgü, örgü süzgeç; birbirine geçme, dişlilerin temas halinde olması
Metal Metal
Metal removing Talaş kaldırma
Metal spinning Sıvama
Metal spraying Metal püskürtme
Metrology Ölçme bilimi
Mica Mika
Micrometer Mikrometre
Mild steel Yumuşak çelik
Milling cutter Freze çakısı
Milling machine Freze tezgahı
Minimum bend radius Asgari bükme yarıçapı (radyüsü)
Molding (plastik veya polimer malzemeyi enjeksiyon ile) kalıplama
Monel metal Monel pirinçi
Morse taper Mors konikliği
Mould (or mold) Döküm kalıbı, kalıp dökme
Multiple cut Çoklu kesme
Multipoint Çok ağızlı takım
Multislide press Çok kızaklı pres
Nail Çivi
Nail puller Kerpeten
Natural Doğal, tabii
Near-net-shape forging Sona yakın şekli veren dövme
Neck (drills) Boyun
Needle İğne, ibre
Needle bearing İğneli rulman
Needle file Saatçi eğesi
Net-shape forging Son şekli veren (Talaş kaldırma geretirmeyen) dövme
Nipple Nipel, boru rakoru, meme, meme ucu
Nitriding Nitritleme
Nodular cast iron Sfero döküm
Nodular iron Yumrulu demir
Nominal size Nominal ölçü
Nonferrous metal Demir içermeyen metal
Normalizing Normalleştirme tavı
Notching Kertikleme
Notching Çentik açma, uç kesme
Numerical control Sayısal (nümerik) kontrol, Sayısal denetim
Nut Somun

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.