0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

0

Teknik Terimler Sözlüğü (ingilizce Türkçe)

İngilizceden türkçeye teknik terimlerin anlamları aşağıdadır.

Saddle Oturak, eyer, boyun
Safety pin Emniyet pimi
Sampling Örnek alma
Sand Kum
Saw milling cutter Testere ağızlı freze çakısı
Saw type cutter Testere tipi çakı
Sawing machine Testere tezgahı
Scale Ölçek
Scissors Makas
Scrap Hurda
Screw cutting Vida açma
Screw driver Tornavida
Screw machine Civata makinesi
Seal Keçe, yağ keçesi
Seam welding Dikiş kaynağı
Seaming Katlamalı dikiş
Sensitivity Duyarlık, hassasiyet
Set screw Tesbit vidası, kontra vida
Set-up time Hazırlık zamanı
Shaft Döner mil, şaft
Shake allowance Tıklama payı
Shank Kesici kalem sapı, şaft
Shank cutter Parmak freze
Shaper Vargel
Shaving Traşlama
Shear angle Yarma açısı
Shear forming Kesme kuvveti ile sıvama
Shear strength Kesme dayanımı, kayma dayanımı
Shearadizing Toz çinko ile galvanizleme, çinko emdirme
Shearing Kesme
Sheathing Kaplama
Sheave Oluklu kasnak, makara
Sheet Levha
Sheet forming Sac şekillendirne
Sheet metal screw Sac vidası
Sheet metal shears Teneke makası
Shell reamer Takma rayba, kovan rayba
Shift Vardiya; yerinden oynatma, yer değiştirme, vitese geçirme
Shim Şim; dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levhalar
Shock resistance Sarsım direnci, şok dayanımı
Shot peening Bilyalı yüzey dövme
Shrink fit Sıkı geçme, sıkma alıştırma
Shrinkage allowance Çekilme payı
Side milling cutter Silindirik alın freze bıçağı
Side rake angle Yan talaş açısı
Sieve Elek
Silicon Silisyum
Silver Gümüş
Sine bar Sinüs çubuğu
Sintering Külçeleme, sinterleme
Sizing Kalibre etme
Skelp Levha
Skilled Kalifiye
Slab Slab, platina, yassı kütük
Slab milling Vals frezeleme
Slag Cüruf, dışık
Sleeve Gömlek, kovan, mil üzerine bilezik gibi geçen parça; manşon (boruda)
Slide Kızak
Slide (kalıpçılık) Maça
Slideway Kızak
Sliding fit Kayar alıştırma, kayar geçme
Slip plane Kayma düzlemi
Slitting Dilme, yarma
Slitting file Oluk eğesi
Slotter Yarma frezesi
Snap gage Çeneli mastar
Snap ring Tesbit segmanı, yaylı tutturma bileziği
Soaking pit Çelik demlendirme fırını
Socket Yuva, soket, priz
Socket adapter Cırcır anahtarı
Socket wrench Lokma anahtarı
Soldering Lehimleme
Spanner Civata anahtarı
Spare Yedek, fazla
SPC, Statistical Process Control İstatiksel Proses Kontrolü
Specific Özgül
Specification Specifikasyon; makine veya cihazın özellikleri, kendine has ölçüleri
Specimen Numune, örnek
Speed sensitivity Hız hassaslığı (duyarlılığı)
Spider-mandrel die Köprü matris
Spindle Fener mili
Spindle support Mil desteği
Spinning Sıvama
Spinning Dönerli sıvama
Spirit level Düzeç, kabarcıklı düzeç, su terazisi, tesviye ruhu
Spline freze Oluklu kayar geçme yapma; iç ve dış dişlileri birbirine geçirmek suretiyle birleştirme
Spot face Pul yatağı
Spot welding Punta kaynağı
Spraying Püskürtme
Spring Yay
Spring lock washer Yaylı rondela
Spring washer Yaylı rondela
Spring winding Yay sarma
Springback Geri yaylanma
Sprocket Zincir dişlisi, cer dişlisi
Sprue Döküm deliği
Spur gear Düz dişli
Square file Dörtköşe eğe
Square nut Dörtköşe somun
Stability Dengelilik
Stack mold Ardışık kalıp, birden çok arayüzlü kalıp
Stainless steel Paslanmaz çelik
Staking Punta ile perçinleme
Standard Standart, tek biçim, ölçünlü
Standard deviation Standart sapma, tek biçim sapması
Station İstasyon, işlem grubu
Stem Sap, gövde
Step drill Kademeli matkap
Stiff Direngen bükülmez
Stiffness Direngenlik
Storage Depolama
Strain Gerinim
Strain analysis Şekil değiştirme analizi
Strain hardening Uzama sertleşmesi, gerinim sertleşmesi, pekleşme
Strength Direnç, mukavemet, dayanım
Stress Gerilim
Stretch forming Gerdirmeli sıvama (uzatarak, gererek şekillendirme)
Stretcher leveling Gerdirmeli kalınlık kalibre etme
Stretcher strains Luder bantları,
Stringers Kalıntı-katışkı fragmanları
Strip Şerit, lime, kuşak, band
Stripping machine Sıyırma makinesi, soyma makinesi
Stroke Kurs
Structure Yapı
Stud Saplama, başlıksız civata
Submerged arc welding Toz altı kaynağı
Subpress die Kendinden tahrikli sac (kesme, bükme vs.) Kalıbı
Super finishing Hassas perdahlama
Superfine file İnce perdah eğesi
Superplastic forming Süperplastik şekillendirme
Surface finish Yüzey pürüzlülüğü, temizliği
Surface finishing Yüzey perdahlama
Surface hardening Yüzey sertleştirme, semente etmek
Swaging Radyal dövme (tokaçlama)
Sweep pattern Silmeli model
Synchronizatio N senkronize etme; aynı anda ve beraber çalışır duruma getirme, eşleme, eş zamanlı
Tailstock Torna punta başlığı
Tang (drill) Sökme ucu (konik şaftlı)
Tap Klavuz
Tap hole Klavuz deliği
Taper Konik
Taper attachment Konik tornalama aygıtı
Taper file Konik eğe, fare kuyruğu eğe
Taper gage Koniklik mastarı
Taper reamer Konik rayba
Taper turning Konik tornalama
Tapered roller bearing Konik makaralı yatak
Tapping Kılavuz çekme, kılavuzla diş açma
Tapping machine Dişi vida dişi çekmek için kılavuz tezgahı
Tempering Tavlama
Template Şablon
Tensile strength Çekme dayanımı
Tension Gerginlik
Thermit welding Termit kaynağı
Thermomechanical processing Termomekanik işleme
Thread Diş
Thread cutting Diş açma, vida açma
Thumb nut Dış yüzü tırtıllı dairesel (silindirik) somun
Thumb screw Elle gevşetilip sıkıştırılan vida, silindirik başlı ayar civatası
Tin Kalay, teneke
Tip Uç (kalemde)
Titanium Titanyum
Tolerance Pay, tolerans
Tommy bar Lokma anahtar kolu
Tool Alet, takım, torna bıçağı
Tool cutter Kalem
Tool cutter edge Angle ayar açısı
Tool cutting edge inclination Meyil açısı, eğim açısı
Tool holder Kalem tutucu, kalemlik, kater
Tool included Angle uç açısı
Tool life Takım ömrü
Tool minor cutting edge angle Yan bileme açısı
Tool normal clearance angle Serbest açı
Tool normal rake angle Talaş açısı
Tool normal wedge angle Kama açısı
Tool post Kalem tutacağı, kater
Tool slide Takım kızağı
Tooling Kalıp sistemi, takımlar
Toolroom Takımhane
Tools Kalıplar, takımlar, aletler
Torch Üfleç, hamlaş, asetilen alevi, şaloma
Torch cutting Üfleçle kesme, kaynakla kesme
Torque Burulma momenti, tork
Torque wrench Civata sıkma torkunu ölçen anahtar
Torsion Burulma, torsiyon
Torsional strength Burulma dayanımı
Toughness Tokluk
Tracing Kopya etme
Transfer press Transfer presi
Transition fit Ara geçme
Transparent Saydam, şeffaf
Transverse Enlemesine
Treatments İşlemler, muameleler
Triangular file Üçköşe eğe
Tribology Triboloji, sürtünme teknolojisi
Trimming Çapak alma, traşlama
Trimming machine Çapak alma, traşlama makinesi (kordon makinesi)
T-slot T-kanalı, t-oluğu
T-slot cutter Yarık freze bıçağı, t-kanalı açma bıçağı
Tube drawing Boru çekme
Tumbling mill Döner değirmen
Tungsten Volfram
Turning machine Torna tezgahı
Turret lathe Revolver torna, yarı-otomatik torna
Twist drill Helisel matkap
U-beam U profilli demir, u-kirişi
Ultimate strength Maksimum mukavemet
Ultrasonic machining Ultrasonik işleme, ses üstü dalgalarıyla talaş alma
Uniform Düzgün, tek biçimli
Unilateral Tek yönlü
Upcut milling Aksi yönlü frezeleme
Upright drill Sütunlu matkap
Upset Yığma, çökertme
Upset forging Açık kalıpla yığarak dövme (şişirme)
Upsetting Yığma, çökertme
Valve Valf, vana, süpap, ventil
V-block (vee-block) V-yatağı
Vernier caliper Sürgülü kumpas
Vise Mengene
Void Boşluk
Volatile Uçucu
Warm working Yarı-sıcak işleme (şekillendirme)
Washer Pul, rondela
Waviness Dalgalılık
Wear Aşınma
Welded steel Kaynaklı çelik
Welding Kaynak
Welding helmet Kaynak başlığı
Welding machine Kaynak makinesi
Welding powder Kaynak tozu
Welding rod Kaynak çubuğu, kaynak elektrodu
White cast iron Beyaz pik
Wind nut Kelebekli somun
Wire drawing Tel çekme
Wiring Elektrik şebekesi tel düzeni
Wood screw Ağaç vidası
Work hardening İşleme sertleşmesi
Work table İş tablası
Workpiece İş parçası
Worm gear Sonsuz dişli, salyangoz dişli
Wrench Anahtar
Wrought iron Dövme demir, dörük demir
Yield point Akma dayanımı
Yoke Çatal, mafsal çatalı
Zinc Çinko
Zone Bölge

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.