Etkin Süreç Yönetimi


Biymed Eğitim

Etkin Süreç Yönetimi

Süreç Nedir?

Süreç girdileri olan , bu girdilere bir değer kazandırarak iç veya dış müşteriye çıktı olarak sunan faaliyetler grubudur. Bu faaliyetler birbirine bir mantık içerisinde bağlıdırlar . Organizasyon bu kaynaklarını kullanarak, amaçlara ulaşmada gerekli sonuçları sağlar

Süreçlerle Yönetim Nedir?

• Süreçler, şirketin iş yapış biçimleri, hiyerarşi yapısına göre değil ; süreçlerin akışına göre düzenlenen bir yönetim tarzıdır.
• Kaynakların daha hızlı ve etkin kullanımını sağlar
• Şirketin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için etkili bir araçtır.
• Maliyetlerin düşürülmesini ve karın arttırılmasını sağlar
• Dış çevre ( Paydaş) ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesini ve sürekliliğini gerektirir.
• Değişime hızlı bir adaptasyon sağlar
• Çalışanların organizasyon içerisindeki yerinin netleşmesini sağlar


Peki süreç yönetimi ne değildir?

• Sadece süreç iyileştirme değildir.
• Algıla değil verilere bağlıdır.
• Parçalar değil bütüne odaklanır.
• Tek başına yapılabilen bireysel bir faaliyet değildir.
• Tek bir fonksiyon işi değildir.

Sürekli iyileştirmenin amacı

Firma süreçlerinin bilgi ve iş akışı açısından optimizasyonunu sağlamak, kalite ve verimliliği arttırmak amacıyla :
• Hataları ortadan kaldıracak
• Gecikmeleri en aza indirecek
• Anlaşılır
• Kolay uygulanır
• Müşterinin değişen ihtiyaçlarına uygulanabilir
• Organizasyona rekabet avantajı sağlayacak,
şekilde süreçlerin yeniden düzenlenmesi ve sürekli iyileştirilmesidir.

Süreçlerle Yönetime Geçiş Aşamaları Nelerdir?

• Süreçler tanımlanmalı
• Süreç sahipleri ve sorumlulukları belirlenmeli
• Süreç öğelerinin tespiti ( Girdi, çıktı, müşteri ve tedarikçi ) yapılmalı
• Süreç faaliyetleri tanımlanmalı ( süreç haritası, tablosu ..vb)
• Süreç ölçüt ve göstergelerinin belirlenmeli
• Kritik süreçlerin tespiti yapılmalı
• Süreçlerin analizi ve sürekli iyileştirilme sağlanmalı


DİĞER EĞİTİMLER

Tavsiye eğitim başlıkları

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi hakkında genel bilgiler

Yöneticilik ve Liderlik Becerileri

Yöneticilik, yönetim becerileri ve liderlik eğitimleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın

Satın Alma Eğitimi, Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için satın alma eğitimleri, temel satın alma eğitimi, ileri derece satınalma yönetimi ve stratejik satınalma yönetimi eğitimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayın.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Finans konusunda bilgi sahibi olmayanlar için temel finans becerileri eğitimi için tıklayın

Yöneticiler için Müzakere Teknikleri

Satınalma, Satış yöneticileri için müzakere teknikleri eğitimi hakkında bilgi almak için tıklayın

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Mülakat teknikleri eğitimi hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Eğitimlerden görüntüler

FOTOĞRAFLAR