Kadınlar ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler

Kadınlar ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler

Kadınlar ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler

Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin.

Alfred de Musset

Kadınlar istediler mi sahiden hasta olurlar, hatta kibirleri uğruna ölürler bile.

Andre Maurois

Kadınları yalnız güzellikleriyle görenler, onlara güzellik kaynağı derler; doğru düşünenler ise aylarca sıkıntıya, tehlikeye katlanarak neslin çoğalmasına hizmet ettiklerinden, hayat kaynağı adını verirler; dünyaya getirdikleri çocukları sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden eğitim kaynağı; onlara en evvel Allah'ı vc kulluğu tanıttıklarından din kaynağı; her türlü sıkıntıya ve kedere dayandıklarından sabır kaynağı; dertlilere hastalara yardıma koştuklarından, merhamet ve ümit kaynağı demişlerdir.

Bernard de Saint Pierre

Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar.

Bernard Shaw

Bir kadının sevgilisine söyledikleri, rüzgarların ve hızla akan suların üzerine yazılmalıdır.

Cat Oli

Dürüst bir kadının güzelliği, ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı dokunmaz.

Cervantes

Kadınlar güçsüz olana kendini bir idol, güçlü olana bir eşya gibi sunar.

Cesare Pavese

Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır.

Çin Atasözü

Kadınların iki büyük silahı vardır: Makyaj ve gözyaşı, erkeklerin şansına, ikisini aynı anda kullanamazlar.

David Niven

Kadınlar, kocalarının kendilerini tutumlu sİftttıaUkttfldan hoşlanırlar, en israfçı kadınlar bile.

F. Herczeg

Kadınlar genellikle genç erkeklerin sevgilileri, orta yaşlı erkeklerin arkadaşları, yaşlı erkeklerin hastabakıcıları olurlar.

Francis Bacon

Pek az kadın vardır ki, değeri güzelliğinden ömürlü olsun.

François de La Rochefaucauld

Kadın insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar.

François Rene de Chateaubriand

Kadınların gözleri keskin, zekaları uyanık, düşünceleri vesveseli olur

Guy de Maupassant

Kadınlarını okutmayan milktlcf, yıkılmaya mahkûmdur.

Hacı Bektaş-ı Veli

Kadınların erkekleri mesut etmek için bir tek usulleri vardır, halbuki bedbaht etmenin, otuz bin türlü yolunu bilirler.

Heinrich Heine

tyi bir kadın bir erkeği etkiler; zeki bir kadın onda ilgi uyandırır, güzel bir kadın büyüler, anlayışlı bir kadın ise ona sahip olur.

Helen Rowland

Erkeklerin tersine kadınlar, sevdikten sonra arzu etmeye başlarlar.

Henry de Montherland

Daha değerli bir şey bulamaz erkek, kadının iyisinden; beterdir kötü kadın, her şeyin kötüsünden...

Hesiodos

Kadınlar iyi severlerse her kusurumuzu hoş görürler, sevmeyecek olurlarsa hiçbir hatamıza göz yummazlar, en büyük faziletlerimize bile kulp takarlar.

Honore de Balzac

Kadınların fazla kuvvetli sözcük kullanmadan, bütün duygularını anlatmakta eşsiz bir kabiliyetleri vardır.

Honore de Balzac

Kadınlar bizi sevdikleri zaman, her suçumuzu bağışlarlar.

Honore de Balzac

Kişiye, imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı, saliha kadındır-

Hz. Ömer (r.a.)

Bütün dehamı, bütün eserlerimi, akşam yemeğine gev Ya da ^rkcn gelmemle candan ilgilenen, bir kadın uğruna feda etmeye razıyım.

Ivan Sergeyeviç Turgenev

Kadınlar erkeklerden daha hikmet sahibidirler, daha az bilir daha çok anlarlar.

J. Duhamel

Çirkin kadın yoktur, güzel görünmesini bilmeyen kadın vardır.

Jean de La Bruyere

Bir kadının sevgisi, daima sevdiğini kendinden üstün görmesiyle, doğru orantılıdır.

John Heinrich Fussli

Kadın erkeğin ilgisinden çok, ilgisizliğine karşı duyarlıdır.

Jules Janon

Kadınlar pek iyi bilirler ki ne kadar boyun eğmiş görünürlerse, erkeklerini o kadar iyi idare ederler.

Jules Michelet

Kadınlar kadar, intikam almaktan zevk duyan canlı yoktur.

Juvenalis

Kadın sevinçte ve kederde, dışarıda ve içeride, her durumda ihtiyaç duyar aynaya.

Kari Kraus

Kadın, hayattaki bütün işlere cinsiyetiyle katılır, hatta ara sıra, aşka bile.

Kari Kraus

Kadın, öyle bir konudur ki onu ne kadar incelersen incele, her zaman yepyenidir.

Lev Tolstoy

Kadınların gücü, bir şey söylemelerinden değil, onu çok söylemelerinden kaynaklanır.

Marcel Achard

Kadınlar erkeklerle eşit olmak için uğraşırlar, bunu sağladılar mı, o andan sonra erkeğe üstün olurlar.

Marcus Porciu Cato

Seven kadın sevdiği erkeğin kusurlarını, hatta cinayetlerini bile tanrılaştırır.

Mihayloviç Dostoyevski

Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.

Mustafa Kemal Atatürk

Güzel bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür, birincisi pırlanta, ikincisi hazinedir.

Napoleon Bonaparte

Kadın ya sever ya nefret eder, ikisinin ortası yoktur.

Publilius Cyrus

Kadın, bir erkeğin kendisini sevmediğini, ondan daha önce farkeder.

Rus Atasözü

Güzel kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir.

Sadi Şirazi

Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar.

William Shakespeare

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere yöntemleri ile münakaşalardan kurtulun. Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.