H Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığı

Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığı

Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığı

Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığı

A.Baybars GÖĞEZ
 

KONU                        :

Çok şubeli ve yaygın organizasyonlara sahip kamu ve özel sektör şirketleri,kooperatif,kurum,kuruluş ve tüzel kişiliklerin, kendi iç yapılanmaları sonucu koydukları standart,disiplin ve formatlara,T.C. kanun ve yönetmeliklerine,ulusal ve uluslar arası kalite normlarına, üst yönetimin denetim ve kontrol edilmesini istediği konuların , planlı ve plansız zamanlarda, deneyimli kadrolara ve geliştirilmiş kontrol formlarına sahip profesyonel şirketlere yaptırılarak raporlanmasını sağlamaktır.

AMAÇ                       :

Bu hizmet, organizasyon dışından bir kuruluşa outsorce (dışardan görevlendirme) edilerek, aşağıda ki faydalar sağlanır;

Danışmanlık şirketinin bilgi ve deneyiminden yararlanma, (Amerika’yı yeniden keşfetmemek…)

Kurum içinde yeni bir birim kurup personelini eğitmek, personelin işten ayrılması ,yeni personelin yetiştirilmesi için denetim faaliyetlerine ara verilmesi, izin, hastalık, doğum, v.b. sorunlar yaşamamak.

Aynı kuruluş personelince yapılan denetimlerde ki duygusallığın önüne geçmek.

Hizmetin alınmasına ara verilmek istendiğinde sözleşmenin uzatılmaması yeterlidir. Kadrolu personel gibi kıdem tazminatı,sosyal haklar veya yeni bir kadro oluşturmak zorunda kalınmaz.

Danışmanlık şirketinin hizmet bedeli karşılığı kestiği fatura doğrudan genel giderlere yazılır.

Denetlenen personel,bayi,franchais v.b. zamanında uyarılarak,hata yapma riskleri azaltılır. Hizmet kalitesi ve motivasyonları yükseltilerek, kişilerin işine ve şirketine olan bağlılıkları arttırılır, ödül-ceza sistemi daha pozitif çalıştırılabilir ve tüm bu gelişmeler sonucu iş değiştirmenin (sirkülasyonunun) önüne geçmek mümkün hale gelir.

DENETİM KONULARI      :

* PERSONEL           :Kılık-kıyafet,saç-sakal,disiplin kuralları,mesai kavramı,müşterilerle ilişkiler,kurum bilincinin pekiştirilmesi,tasarruf tedbirlerine uyma,yangın-sabotaj-güvenlik-alarm planlarıyla,kalite ve verimlilik prosedürleri hakkında bilgilerinin güncellenmesi, motivasyon ve verimliliğin arttırılmasına yönelik telkin ve çalışmalar, varsa bir disiplin suçunun soruşturulması.

* LOJİSTİK              :Satın alma ve genel gider prosedürlerinin,iletişim ve haberleşme sistemlerinin, depo ve stok yönetiminin,araç-gereç bakım bilincinin,temizlik ve tertibin,aydınlatma ve güvenlik-alarm  sistemlerinin, varsa patlayıcı ve yanıcı malzemelerin depolanması,kullanılması ve tedarikiyle ilgili tespitler,ofis düzeni ile mobilyalarının temizlik ve uygunluğunun denetimi.

* MALİ İŞLER         :Fatura-irsaliye-kasa kayıtlarının düzeni, alacak-borç kayıtları varsa tahsilat problemleri,dosyalama sistemleri, muhasebe düzeni, yasal yükümlülüklerin ödenip, ödenmediği, mal alış ve satış ciroları, harcama disiplini v.b. konuların denetimi.

DİĞER KONULAR :Merkezin özellikle istediği konuların araştırılması, güvenlik risk analizi yapılması ve denetimi, pazardaki rekabet bilgileri, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ile bölgesel istihbarat v.b.

UYGULAMA            :

Her noktada denetim konularına ilişkin formlar doldurulacak, bu formlara göre tarafımızdan hazırlanacak rapor üst yönetime verilecektir. Acil durumlarda denetim esnasında ara rapor düzenlenecektir. Denetim sıklığı ve raporlama düzeni sözleşme ile belirlenir.

 A.BAYBARS GÖĞEZ

Bağımsız Organizasyon Denetim Ve Kontrol Danışmanlığıle

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere yöntemleri ile münakaşalardan kurtulun. Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.