DEĞİŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?

DEĞİŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?

DEĞİŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?

Figen ZEKİER

Hızla değişen dünyanın, bireyleri, kurumları, rekabet ortamını, rekabet silahlarını, bilimsel öğretileri… kısaca herşeyi hızlı değişmeye zorlaması; hızlı değişime uyum sağlamak isteyen her birey, kurum ya da kavramın  “Değişim Yönetimi” kavramı ile tanışmasını sağlamıştır.

Değişim Yönetimi, her türlü sistemin (birey, kurum, ortamlar…vb) mevcut durumundan farklılaşmasında, bir konumdan daha iyi bir konuma geçme sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerin yönetimi olarak tanımlanabilir. Değişim Yönetiminin amacı; değişimi tanımlamak, değişim sürecini hızlandırmak, değişimden etkilenecek  kişileri ve sistemleri değişime dahil ederek değişimin başarısını sağlamaktır.

Kurumların değişim süreçlerini ele alırsak; organizasyonun hemen her birimindeki değişim diğer birimleri de etkileyecek olduğundan, kurum içi etkileşimin ve koordinasyonun iyi yönetiliyor olması gereklidir. Örneğin bir süreç revizyonunda, süreç sahibi bölümün sürecin revize edilmesine karar vermesi ve bu değişime hazır olması, aynı sürecin girdileri ve çıktılarından etkilenen diğer bölümlerin değişimi istediği, destekleyeceği ve uygulamadaki başarısına katkı sağlayacağı anlamına gelmez. Örneği biraz daha genişletip, kurumsallaşma sürecinde organizasyonların bütünündeki değişimi ele alırsak durum daha da zordur. Çünkü tüm organizasyonun değişim sürecine girmiş olması, en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin değişimi istemesi ve değişim sürecinde ortaya çıkacak sorunlara çözüm odaklı yaklaşmasını gerektirir. Bu konuda İnsan Kaynakları, genellikle değişime adaptasyonu sağlayıcı eğitimlerle, değişime direncin kırılması yönünde destek verir. Yaygın olarak fayda sağlayan bu eğitimlerden değişime inancı tam olarak çıkan çalışanlar, artık herşeyin farklı olması gerektiğine, kendi üstlerine düşeni yapacaklarına ve en önemlisi; artık değişime direnenlerin şirketteki durumunun hiç de iyi olmayacağına inanırlar.

Kurum içinde yaygın olarak değişime inancın sağlandığı bu aşamadan itibaren, “Yönetim Takımına ve Değişim Liderlerine” önemli görevler düşmektedir. Bunların en önemlisi verdikleri mesajlarda net ve takibinde kararlı olmalarıdır. Değişimi başlatanların ya da  uyum sağlayanların ödüllendirilmesi gibi, direnenlere de değişimin seçimlik bir ders değil sınıf geçme derslerinden olduğu hatırlatılmalıdır.

Değişime direncin çeşitlerini sayarken ve değişimin başarısızlık sebeplerini tanımlarken genellikle gözden kaçan, üst yönetimin ve orta kademe yöneticilerin söyledikleriyle yaptıklarının maalesef birbirini tutmamasıdır. Ciddi masraflarla alınan motivasyon eğitimleri, çalışanların zamanını çalan uzun toplantılar, değişimin lansman maliyetleri, değişim sürecinde ortaya çıkan üretim ve hizmet yavaşlaması sonunda, değişim değişim diye ortaya çıkan tepe yöneticilerin kendileri değişemiyorsa ne olacak? Değişim liderleri ya da gönüllülerinin büyük çabalarıyla değişime inancı sağlanmış olan çalışanlar, aslında üstlerinin bir heyecana kapılıp verdikleri mesajları fazla ciddiye aldıklarını, boşa kürek çektiklerini anlayacaklar ve motivasyonları, işlerine olan inançları değişim öncesinden daha kötü olacak.

Elini taşın altına koymayan, “şirket duvarlarına, intranetlere, en azından yemekhaneye yazdırdığı sloganları” önce kendisi unutan, sevgili yöneticilerimiz…

Yoksa siz değiştiremediklerimizden misiniz?

Figen ZEKİER

DEĞİŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?le

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere yöntemleri ile münakaşalardan kurtulun. Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.