Ne Bildiğimizi Bir Bilseydik

Ne Bildiğimizi Bir Bilseydik

Ne Bildiğimizi Bir Bilseydik

Mehmet Ali CECELİ
maceceli@yahoo.com

 

Bir kuruluşun yeri doldurulamayacak tek sermayesi, çalışanların sahip olduğu bilgi ve beceridir. Bir sermayenin üretkenliği ise çalışanların yetkinliklerini diğerleriyle etkin bir şekilde paylaşmalarına bağlıdır.

ANDREW CARNEGIE


Bilgi yönetiminin son toplamdaki amacı nedir diye bir soru sorsak, sanırım çoğu kişi "doğru olanı yapmak" diyecektir. Oysa Bilgi Yönetiminin hedefi, doğru olanı yapmak değil, yapılması gereken şeyi "doğru yapmak" tır. Başka bir değişle Bilgi Yönetiminin konusu tek, tek her durumda neyin olduğunu bulmanın yollarını oluşturmak değil, tüm süreçlerin birer bilgi süreci olarak konumlandırıldığı bir çatıyı kurabilmektir.

Bilgi çağına geçisin söz edildiği ilk dönemlerde, teknoloji, kuruluşların iş süreçlerinin dayandığı en önemli temel olarak görülüyor, insan faktörü ise sistemin daha çok bir "yan" bileşeni, tamamlayıcı faktörü, veritabanlarına yüklenmiş verileri işleyen edilgen, pasif bir oyuncu olarak değerlendiriliyordu. Oysa Bilgi Yönetiminin ağırlık kazandığı günümüzde "insan" anahtar kavram. Sistemin temel taşı. Teknolojik sistemlerde depolanan verileri sürekli olarak değerlendiren, onlardan sonuçlar çıkaran ve elde ettiği bilgiyi eyleme dönüştüren motor güç. "En iyi uygulamalar " insan tarafından analiz edilip değerlendirilmedikçe hiç işe yaramıyor. Çünkü Pazar koşullarının sürekli değiştiği günümüzde dünün en iyi uygulamaları bugünün ya da yarının en iyi uygulamaları olamayabiliyor. İnsan unsurunun önemi, bir yığın halinde depolanan verilerin, ancak anlamlandırılıp, paylaşıldığı sürece bilgiye dönüşebileceği gerçeğinden kaynaklanıyor. Bunu yapabilecek tek kaynak ise insan. Dolayısıyla çapraz öğrenme, katsayılı öğrenme, öğrendiğinden arınma ve yeniden öğrenmeyi içeren güçlü bir yönetim sisteminin varlığı büyük önem taşıyor.

    Hangi alanda faaliyet gösteriyor olursanız olun başka kuruluşlarla rekabet ettiğiniz konu, çalışanlarınızın bilgileridir.

    Cindy Johnson, Texas Instruments İşbirliği ve Bilgi Paylaşım Direktörü

    Avrupa Birliği Komisyonu, e-öğrenme konusunda hazırladığı bir raporda bu konuyu çok özlü bir şekilde ifade ediyor. "Bilgi yönetimi, bilgi teknolojilerinin veri işleme becerileri ile insanın yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerinin sinerjik bir bileşimini sağlayacak organizasyonel süreçler bütünüdür"

 

BİLGİ YÖNETİMİ NE DEĞİLDİR?

 • Bilgi yönetimi din ya da manevi bir akım değildir.

 • Durumlarından hoşnutsuz çalışanların ilginç bir felsefi kavram ile oyalama çabası değildir.

 • Gerçeği bulma yolunda varoluşçu bir arayış değildir (Daha doğrusu para kazanmak gibi son derece dünyevi bir konu ile ilgilidir).

 • Bir bilim ya da disiplin değildir ( henüz ).

Son yılların yönetim modası değildir.

    Daha iyi bir düşüncenin kullanılmadan geçirildiği her gün, yitirilen bir fırsattır. Daha fazla ve daha hızlı paylaşmak zorundayız. Ben çalışanlarımıza yapabilecekleri en önemli işin, en iyi uygulamaları paylaşmaları ve kullanmaları olduğunu söylüyorum.

    Ken Derr, Başkan ve CEO, Chevron Corparation

 

NİÇİN ? EN İYİ UYGULAMA TRANSFERİ

    Çünkü sonuç getirir.

    En iyi uygulamalar olan enformasyon ve verileri alır, şirket içinde gerçek kişiler ve gerçek deneyimler bağlamına yerleştirir. Biz insanlar yaparak ve başkalarını izleyerek öğreniriz. En iyi uygulamaların transferi şirket içindeki diğer çalışanların daha iyi, daha hızlı ve daha etkili öğrenmelerine yardımcı olur. Kuruluş içinde öğrenmeyi sistemli hale getirmenin tek yolu öğrenme ilkelerini proje yönetimi ya da stratejik planlama gibi süreçlerle bütünleştirmektir.

    

BİLGİ EKİBİNİN SORUMLULUKLARI

 • Bilgi yönetimi çerçevesini kurmak ve bütünleştirmek,

 • Çeşitli bilgi yönetimi faaliyetleri arasında öncelikli olanları saptamak,

 • Bilgi erişim sistemine dışarıdan erişimi yönetmek,

 • Bilgi ekonomisini düzenlemek,

 • Bilginin kalitesine ilişkin konuları yönetmek,

 • Dış bilgi ortaklıklarını sağlamlaştırmak,

 • Kuruluş içinde kültürel değişikliği kolaylaştırmak.

      

SONUÇ

    Bilgi yönetiminin ve en iyi uygulamaların transferinin sonu yoktur. Bu bitiş çizgisi olmayan bir yarıştır. Üstelik bu içinde bulunduğumuz bilgi çağı için daha da geçerlidir.

 

KALICI İLKELER

 • Transferin yararını belirleyecek olan iş değerleridir.

 • En iyi uygulamaların transferi en sık uygulanan ve en etkili Bilgi Yönetimi stratejisidir.

 • Bilgi Yönetimi, şirket altyapısı ile bütünleştirilmelidir.

 • Doğru kültüre sahip olmak çok önemlidir.

 • İşliyorsa gerçekten işliyor demektir.

 • Üst yönetimin desteği kesinlikle gereklidir.

 • TEKNOLOJİ BİR KATALİZÖR OLMAKLA BİRLİKTE HER DERDE DEVA DEĞİLDİR!


KAYNAK : DIŞBANK YAYINLARI - CARLA O'DELL * C.JACKSON GRAYSON, JR * NILLY ESSAIDES
 

Mehmet Ali CECELİ

Ne Bildiğimizi Bir Bilseydikle

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere yöntemleri ile münakaşalardan kurtulun. Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.