Liderlik ve Yönetim

Liderlik ve Yönetim

Liderlik ve Yönetim

LİDERLİK   VE YÖNETİM

Behçet N. TANKUT

Günümüz Bilgi  toplumunda  bilgiden olabildiğince  faydalanarak  sentez  oluşturmak  ve Vizyon  koymak  çok  önem  kazanmıştır.Böylelikle de  değer  yaratılabilir . Bu da daha  çok  liderler  veya  iyi  yöneticiler  tarafından  yapılıyor.

Etkili  olamayan  liderler  veya  yöneticiler, bazı    ülkelerde  krizlerin    olmasına    ya da kurumlarda  iflaslara  ve  başarısızlıklara   neden  olmaktadır .Örneğin; Kâr,  satış  cirosu, kalite, milli  gelir, işsizlik  oranı   gibi  değerler, olması  gereken  noktaların  çok  altında  ise   başarıdan  söz  edilemiyor .

Peki  nasıl  Lider  olabiliriz ? Liderlerin  belirgin  zihinsel  ve  fiziksel özellikleri  vardır .

VİZYON                                    OLUMLU  OLMAK                                İYİ  İLETİŞİM

SABIR                                        ÖNCELİK  KOYABİLMEK                   ……………GİBİ

DÜRÜSTLÜK                           TUTARLI  OLMAK

RİSK  ALMAK                          SES  TONU

BOY                                            YÜZ

Bu  özellikler  ne kadar  güçlü  ya da  çoksa o kadar  etkili  bir  lider  veya yönetici  olabiliriz. Bunların  yanında     bilgi ve  yetki de    çok  önemlidir.Sürekli kendimizi     geliştirmeli  ve  yetkimizi  kötüye  kullanmamalıyız.

Liderler , bulundukları  konumlarına   göre  ,  personelleri ,   toplum  ve  ilgili   Kurumlar  ile  ilişki    içindedirler. Bu    ilişkilerden  olumlu     neticeler  almak  ve  en  üst  düzeyde  faydalanabilmek çok önemlidir.  Liderler , ancak  iletişim     becerilerini   geliştirerek,  oluşturdukları    vizyonu  anlatıp   ikna  eder    ve     kişileri  peşlerinden  getirtebilir.

                                                                                                                               TOPLUM

LİDERLER                                            İLETİŞİM                                                    PERSONEL

                                                      Beden dili , sözlü , yazılı                                    KURUMLAR                                

Liderlerin , kendi  alanları    ile  ilgili  bilgilerin  yanı  sıra ;Toplantı yönetimi, zaman  yönetimi , etkili  karar verme yöntemleri  gibi  bazı  bilgileri  öğrenmeleri  yönetim  olarak  işlerini çok  kolaylaştırır.Zamanı  iyi  kullanıp  , daha   etkili  kararlar  verebilirler .

Var  olmayan  kaynakları ,  ortaya  çıkaranlar  lider , olan  kaynakları  etkin  şekilde  idare  edenler ise  iyi  yöneticilerdir. 

Önemli  olan Liderlerin , kendilerinde  var  olan  özellikleri  daha da geliştirip,  olabildiğince  etkin  kullanabilmeleridir .Böylece  büyük  bir  güce  ulaşılabilir .

Sonuç ; Lider  olabilmek  için ; etkin  iletişim , etik  değerlere  sahip  olma , bütünsel  bakış açısı , birçok  bilgiden faydalanarak  sentez  yapabilme  ve  vizyon  koyabilme  özelliklerinin  olması  yeterlidir.Böylelikle de  bulunulan  konumda değer  yaratma  işlevi de  kolaylıkla  gerçekleşebilir .

bbble

Makale Başlıkları

 

Makale Listesi


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Biymed Eğitim
Kurumsal Eğitimler
Tavsiye Edilen Eğitimler
Kurumsal Eğitimler
Satın Alma Eğitimi

Satınalma çalışanları, uzman, yönetici ve satınalma müdürlerinin katıldığı satınalma yönetimi ve teknikleri eğitimidir. Satınalma konusunda temel bilgileri 2 gün boyunca anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
ileri Derece Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satınalma uzman, şef, yönetici ve müdürleri için ileri seviye satınalma eğitimidir. Satınalma yönetimi üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri, performans yönetimi, Satınalma bütçesi, müzakere teknikleri ve sözleşme yönetimi gibi konuları içerir.

Kurumsal Eğitimler
Yöneticilik Eğitimi

Yönetici, yönetici adayı, patron, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı yöneticilik ve liderlik eğitimidir. Bir yöneticinin bilmesi gereken tüm konular (Liderlik, delegasyon, iletişim, zaman, stres, toplantı, çatışma yönetimi) 2 günde çeşitli uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler, yönetici adayları, patronlar, şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılacağı eğitimde güncel finansal terimler hakkında bilgi verildiği gibi mali tablolar ve bilançoların okunması ve yorumlanması konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.

Kurumsal Eğitimler
Depo Eğitimi - Depo ve Stok Yönetimi

Depo çalışanları, Şef, Uzman ve Depo Müdürleri, lojistik ve tedarik Zinciri Çalışan ve yöneticilerinin katılacağı depo yönetimi eğitimidir. Depo ve depolama nedir? Depoya neden gerek vardır. Stoklu ve stoksuz çalışmanın faydaları gibi konular eğitmenin 20 yıllık tecrübesi ile aktarılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere yöntemleri ile münakaşalardan kurtulun. Satınalma çalışanları, Şef, Uzman ve Satınalma Müdürleri, Satış çalışanları ve yöneticileri, pazarlık ve müzakere görüşmelerine katılan üst kademe yöneticileri için uygulamalı olarak yapılan bir eğitimdir. Verilen senaryoya bağlı olarak satış ve satınalmacıların bire bire müzakeresi canlandırılmaktadır.

Kurumsal Eğitimler
Raporlama ve Rapor Yazım Teknikleri Eğitimi

Rapor yazan ve sunan tüm çalışanların katılacağı raporlama eğitiminde etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Raporun Excelden kopyala yapıştırdan ibaret olmadığını eğitim boyunca yazacağınız raporlarla daha da iyi anlayacaksınız.

Kurumsal Eğitimler
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Müşteri ile teması olan tüm çalışanlar başta olmak üzere, Satış ekibi yönetim kadrosu, satış destek ekibi, takım liderleri, bireysel satış uzmanları ile satış kadrolarında yer alması düşünülen insan kaynakları eğitime katılabilir. Müşteri ile yüz yüze veya telefonda temas halinde olan tüm çalışanlara yönelik bir eğitimdir.

Kurumsal Eğitimler
Bütçe Eğitimi

Bütçe eğitimi ile bir bütçenin nasıl hazırlanması gerektiği sıfırdan itibaren anlatılmaktadır. Eğitim içerisinde farklı sektörlere ait bütçe örnekleri anlatılmaktadır.