0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Takım Çalışması, Takım Kurmak Ve Motivasyon Eğitimi

Uygulama ve Aktivite Destekli Sınıf İçi (indoor)

Takım Çalışması, Takım Kurmak Ve Motivasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bir işin etkin, verimli, kaliteli, en az maliyetle ve en kısa sürede yapılması ile çalışanların birey olarak farklılıkları, saygınlıkları, sorumluluk duyguları, güdülenmeleri ve özdeşleşmeleri arasındaki o ince dengenin kurulması ve sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.

Bu eğitimin kazanımlarını elde eden yöneticiler, yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunabileceklerdir. Takım oyunları ve görsel eğitim materyalleri ve rol play çalışmaları ile desteklenen eğitimin katılımcılara kalıcı değerler yaratması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Orta ve Üst düzey yöneticiler ile, takım halinde çalışmak zorunda olan üretim ekiplerini sev ve idare eden takım liderleri

Eğitim İçeriği

Birinci Bölüm

 • Liderlik ve İşlevleri
 • Liderlik-Yöneticilik farkı
 • Mentörlük ve Koçluk ile yönetebilme
 • Hedef Belirleme ve Eylem Planları
 • Takım Yapılandırmanın Amaçları
 • Takım Oluşturma Adımları
 • Takım oyunu(1)
 • Motivasyon, Motivasyon kaynakları
 • Bireysel motivasyon
 • Takım ruhu
 • Motive Etme Becerisi
 • Kendini Yönetme Sanatı (Kısa Film)
 • Takım Oyuncuları Stilleri – Çatışmalar
 • Çatışma Yönetimi
 • Kriz yönetiminde takım etkinliği
 • Takım performansı ve iş bölümü
 • Zor insanları yönetme ilkeleri
 • Takım Liderleri İçin Stratejiler
 • Sonuç Odaklı İş Takibi
 • İşletme verimini artıran liderlik ve takımdaşlık
 • Bireysel Alanlar ve İnisiyatif Sınırları
 • Delege eden liderlik sanatı
 • Ortak hedef ve bilgi yönetimi ile liderlik

İkinci Bölüm

 • Uygulama ve senaryo çözümleri (Kuruma ve eğitime katılanlara göre hazırlanan vaka çalışmaları)
 • Eğitimin ikinci gününde eğitimin ilk gününden gelen sonuçlara göre düzenlenen takım kurma ve yönetme senaryoları, muhtelif eğitim destek aktiviteleriyle (Test, Grup Çalışması, Uygulama, Aktivite, Oyun vs) devam ettirilecektir.

 

 

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.