Takım Liderleri İçin Çatışma Yönetimi Ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

0

Uygulama ve Aktivite Destekli Sınıf İçi (indoor)

Takım Liderleri İçin Çatışma Yönetimi Ve Müzakere Teknikleri Eğitimi

Eğitimin konusu;

Tüm örgütsel yapılarda önemli sorunların başında gelen işi mi idare edelim?,yoksa çalışanları mı idare edelim? kavramlarının tüm iş yaşamını etkilediği,olumsuz bakış açısıyla değerlendirildiğinde işletmelerin gelişimine engel olduğu görülmektedir.

Örgütsel yapıların karmaşıklaşmasının bir sonucu olarak, bireyler ve gruplar arası çatışmalar pek çok kurum için yöneticilerin en çok zamanını alan hususların başında gelmektedir. Bu eğitim programında, yöneticilere, çatışmaların kaynaklanma nedenlerine göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve gruplar (departmanlar) arası çatışmaların çözümlenebilmesi için yapılanmış tekniklerle tanıştırılmaları konusunda beceri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin ikinci günü çatışma aktiviteleriyle desteklenen bir programda sürdürülecektir.

Bu seminer sonunda katılımcılar ;

 • Çatışma kaynaklarını tanımlayabilecek,
 • Çatışmaların arkasındaki duygusal nedenleri analiz edebilecek ve çatışma kaynaklarını çözümleme konusunda uygun stratejileri kullanabilecek,
 • Kendi ve çevrelerindeki kişilerin duygularını kontrol etme tekniklerini uygulayabilecek,
 • Problem yaratan kişilerden kişilerarası becerileri etkin kullanarak daha olumlu yaklaşım ve bağlılık sağlayabileceklerdir.

Eğitim İçeriği;

Birinci Bölüm

 • Liderlik Tanımları
 • Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar
 • Etkin Liderlik
 • İşletmelerdeki İstihdam Biçimlerinin, Liderlik Tarzları İle Eşleştirilmesi
 • Çatışma Yönetimi ,Çatışmanın Tanımı ve Kapsamı
 • Bilgi Toplumunda ve Öğrenen Örgütlerde Lider Yöneticilik
 • Stres Yönetiminde Lider Yöneticilik
 • Kriz Yönetimi ve Lider Yöneticilik
 • Çatışma Yönetiminde Lider Yöneticilik
 • Yönetim Örgütlerinde Performans Yönetimi,
 • Duyguların Yönetimi
 • Performans Yönetimi ve Lider Yöneticilik
 • Duyguların Yönetimi, Çalışanların Motivasyonu ve Lider Yöneticilik
 • Yönetim Örgütlerinde Mobbing ve Mobbingle Mücadele Yöntemleri
 • Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Strateji
 • Motivasyon
 • Liderlik Modelleri
 • Liderliği Yok Edebilecek Davranışlar
 • Takım Çalışmaları ve Delegasyon
 • Takım yönetimi ve takım etkinliğine belirleyen faktörler
 • Organizasyonel başarıda takımın rolü
 • Takım etkinliği sağlayan faktörler
 • Takım sinerjisi ile birleşen müzakere teknikleri
 • Toplantı yönetimi
 • Performansa hedefleri
 • Takım içi ve dışı iletişim
 • Kabiliyetler ve kaynakların kullanımı
 • İnovasyonla takım yönetimi
 • Yeniliğe ve kaliteye odaklanan takım anlayışı
 • Lidere / Liderliğe Güvenin Takımdaki Kaliteye Odaklanmaya Etkisi

 İkinci Bölüm

 • Grup dinamiğini artırmak için gerekli davranış biçimleri, testler ve uygulamalı takımdaşlık aktiviteleri
 • Uygulama ve senaryo çözümleri (Kuruma ve eğitime katılanlara göre hazırlanan vaka çalışmaları)
 • Eğitimin ikinci gününde eğitimin ilk gününden gelen sonuçlara göre düzenlenen takım kurma ve yönetme senaryoları, muhtelif eğitim destek aktiviteleriyle (Test, Grup Çalışması, Uygulama, Aktivite, Oyun vs) devam ettirilecektir.
 • Çatışma Yönetimi Eğitim Aktivite örnekleri
  • Spaghetti Tower
  • Kör Kare
  • Asit Havuzu
  • Orienteering
  • Zehirli Atık
  • Pizza Kulesi
  • Köprü Çalışması
  • Pipeline
  • Zoom
  • Big Sale

 

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.