SİNAN BAYRAKTAR

Sinan Bayraktar 1956 Sarıyer doğumlu eğitmen, danışman, koç ve mentordur. Sinan Bayraktar 2010 yılından beri Biymed Akdemi bünyesinde kurumsal gelişim eğitimleri vermektedir.

Sinan Bayraktar Eğitim Durumu :         

 • 1979 Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Yönetimi
 • 1982 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık Enstitüsü  Bankacılık ve sigortacılık yüksek lisans
 • 2009 Ticaret Üniversitesi Örgütsel Davranış Yüksek Lisans

(Psikolojik Davranış Modelleri ve Endüstriyel Psikoloji)

 • 2014 C. Üsküdar Üniversitesi Hastane ve sağlık İşletmeciliği Yüksek Lisans
 • Yabancı Diller :     İngilizce

Sinan Bayraktar, 1972 yılında başlayan iş yaşamında eğitim ve gelişime önem vererek çalışmalar sürdürülmüştür. Finansal alt yapıyı kişisel gelişimler desteklemek amaçlı çalışmalar kapsamında hem akademik yapılanma, hem de bireysel gelişim programlarına ağırlık verilerek gelişim sağlanmaya çalışılmıştır.

Sinan Bayraktar, yaşam sürecinde devam eden eğitimsel çalışmaları coaching çalışmaları ile birleştirmek ve daha fazla geliştirmek amacıyla Koçluk ve mentörlük programlarında çalışmalar devam ettirilmektedir.

Aşağıda yazılı iş deneyimlerini kişisel eğitimlerle destekleyerek devam eden süreçte 2006 yılından itibaren akademik yaşam da katkı sağlamıştır. Üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında devam eden iş ve uygulamalı seminer programlarında insan davranışları ve endüstriyel psikoloji üzerinde Sinan Bayraktar çalışmalar yapılmaktadır.

Özellikle ticari yaşamda yer alan işletme ve kurumlardaki insan kaynakları kalitesini arttırmak ve yeniden yapılandırmak projelerine destek amacı taşıyan akademik çalışmaları kurumlara yarar getirecek düzeye yükseltmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sinan Bayraktar’ın aldığı üst düzey eğitimlerde sağlanan bireysel öğreti düzeyi, verilen eğitimlerde destek sağlayarak devam ettirilmektedir.

Sinan Bayraktar, Biymed Eğitim bünyesinde 2008 yılından beri, ülkemizin değerli kuruluşlarına örgütlerin ihtiyacına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapılmaktadır.

Sinan Bayraktar’ın İş Deneyimi        :  

1972-1995 Türkiye İş Bankası A.Ş.

 • İş Bankası kariyerinde alt kadrolardan başlayarak Şube müdürlüğü kadrosu dahil olmak birçok yönetim kadrolarında çalışma
 • Mali Tahlil Uzmanlığı sertifikası ve yetkilisi
 • Sermaye Piyasası uzmanlığı
 • Eğitim Müdürlüğü Eğitim Danışmanı
 • Bölge Müdürlüğü
 • 1995 Kendi isteği ile emeklilik hakkı ve reel sektör yaşamına geçiş

1995- 2000          Zorlu Holding A.Ş.

 • Pazarlama ve satış Koordinatörlüğü
 • Finans ve İnsan Kaynakları koordinatörü CFO
 • Bayilik yapılandırma danışmanı
 • Finansal yönetim ve bütçe danışmanı
 • Yurt dışı örgütleme çalışmaları
 • Balkan ülkeleri ve Rusya örgütleri yapılandırmaları
 • Vestel A.Ş. nin yapılandırma çalışmaları
 • Denizbank A.Ş. nin gruba katılımı ve yapısal değişim çalışmaları

2000-2002      Sitebank A.Ş.

 • Genel Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Müdürü

2000-2003     Albaraka Türk A.Ş.,

 • Şube Müdürlüğü ve yeni şubelerin açılması yönetimi Kredi ve istihbarat Müdürlüğü

2003-2004    Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu

 • Egebank ve diğer tasfiye bankalarının tasfiye kurul üyeliği

2004- 2010    Serbest Danışmanlık

 • Kurum ve kuruluşların yönetim danışmanlığı
 • Finansal danışmanlık
 • Örgütsel yapılanma yönetimi
 • Eğitim ve araştırma yönetimi
 • İnsan kaynakları danışmanlığı
 • İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
 • İstanbul Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

2010-2011   Öğretim Görevlisi T.C. Yeni Yüzyıl Üniversitesi-Meslek Yüksek Okulu

 • Bankacılık ve Sigortacılık Program Başkanı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı
 • Pazarlama ve Satış Bölümü yapılandırması ve yönetimi
 • Dış Ticaret Bölümü yapılandırması ve yönetimi

2011…….. Öğretim Görevlisi T.C.Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

 • Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı
 • İşletme Yönetimi Program Başkanı
 • İnsan kaynakları ve Yönetimi Bölüm Başkanı
 • Pazarlama Bölüm Başkanı,
 • Dekan Yardımcısı